Friday, June 7, 2013

การวิจัย-สร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป 2556

ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาพร้อมทีมงานที่่เป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ เข้าศึกษาสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อการวิจัย-สร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอปของผู้ประกอบการ จำนวน 7 ราย  4 อำเภอในเขตพื้นที่ดำเนินการของเขตจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการพัฒนาสินค้าโอทอปของพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 - 1 มิถุนายน 2556 มีระยะเวลาดำเนินการ ถึงเดือนสิงหาคม รวม  120 วัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
Ref URL1.: http://creativekanchanaburi.blogspot.com
Ref URL2.: http://kanchanaburiotop.blogspot.com
Ref URL3.: http://kanchanaburisweetcorn.blogspot.com