Sunday, October 20, 2013

ผลงานออกแบบให้กับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนอำเภอท่าม่วง จมูกข้าวกล้องหอมมะละตรากุ๊กกิ๊ก ได้รางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 1 OTOP : KBO 2555ผลงานออกแบบให้กับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนอำเภอท่าม่วง จมูกข้าวกล้องหอมมะละตรากุ๊กกิ๊ก ได้รางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 1 OTOP : KBO 2555  ในงานโอทอปกลางปี ที่เมืองทองธานี เดือนสิงหาคม 2556